MAY XUẤT KHẨU

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Vũ Thị Uyển
Chức vụ: HOTLINE
Di động: 0986258368
Điện Thoại:
0961 666 896
Fax:
(036) 36912468
Email:
Địa chỉ:
Khu 4B Thị Trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Thông tin công ty
Xí Nghiệp May Xuất Khẩu Hoàng Anh
Địa chỉ:
Khu 4B Thị Trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Điện thoại:
0961 666 896
Fax:
(036) 36912468
Email:
Website:

 

Bản đồ chỉ đường